محدود کردن طول کامنت

محدود کردن طول کامنت در وردپرس

اگر می خواهید طول کامنت را محدود کنید ما در این مقاله نحوه محدود کر…