غیرفعال کردن نوار مدیریت وردپرس

غیرفعال کردن نوار مدیریت وردپرس برای همه کاربران

/
آیا می خواهید نوار مدیریت در وردپرس را غیرفعال کنید؟ به طور پیش…